โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และ Big Cleaning Day วันที่ 1 ธ.ค. 64 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และ Big Cleaning Day วันที่ 1 ธ.ค. 64

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ร่วมสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และ Big Cleaning Day
          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน , รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ / อภิเดช งานกิจการนักศึกษา / นักศึกษาคณะะบริหารธุรกิจฯ
ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม : วันที่ 1 ธ.ค. 64 กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน