โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำงาว จ.น่าน เข้าทัศนศึกษาฐานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำงาว จ.น่าน เข้าทัศนศึกษาฐานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำงาว จ.น่าน เข้าทัศนศึกษาฐานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กล่าวต้อนรับ นายธีร์ ทินกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน...