โลโก้เว็บไซต์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า
อังคาร 12 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานโครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกิจกรรมดังกล่าวจั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา