โลโก้เว็บไซต์ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ ไชยแล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน2) นายบุศกร กาคำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 และนายศรัณยู นันท์ชัย สาขาการตลาด ปี3 นักจัดรายการวิทยุอาสาในรายการ speak out ได้พูดถึงการมาจัดรายการวิทยุแบบอาสาสมัครและตั้งใจมาจัด น้องๆ ได้กล่าวว่า ถึงจะไม่ใช่นักจัดรายแบบมืออาชีพ แต่เป็นแค่ PR อาสา มือสมัครเล... >> อ่านต่อ


ออกรายการคุยท้ายข่าว เรื่องเลี้ยงไก่สมุนไพรด้วยใบย่านาง
พุธ 20 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. อาจารย์ทวินันท์ แววทอง พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจที่ได้พูดคุยคือ เรื่อง การเลี้ยงไก่สมุนไพรด้วยใบย่านาง ซึ่งอาจารย์และนักศึกษา ได้พูดถึง การใช้สมุนไพร (ใบย่านาง) เลี้ยงไก่ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ ทำให้ไม่มีสารอันตรายตกค้างในเนื้อสัตว์ เพิ่มความปลอดภัยผู้บริโภค รวมไปถึงการคัดเลือกสมุนไพร เพื่อวิจัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา