โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำราคากลางก่อสร้างโรงสูบจ่ายน้ำ >> อ่านต่อประกวดราคาจางจัดทํารั้วกั้นบริเวณฟารมโคเนื้อและแปลงพืชอาหารหยาบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำรั้วกั้นเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำรั้วกั้นราคากลางจัดทำรั้วกั้น >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ (Total mixed)
อังคาร 20 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ (Total mixed) >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ พร้อมคอกปฏิบัติการ
อังคาร 20 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ พร้อมคอกปฏิบัติการ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ํา ขนาดประมาณ ๒ ไร
อังคาร 20 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ํา ขนาดประมาณ ๒ ไร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 108


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา