โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-06-28

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน หาแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำเสีย
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลงพื้นที่ตรวจปัญหาน้ำเสีย จากการแปรรูปกาแฟในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านสันเจริญ จังหวัดน่าน จึงร่วมช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างเร่งด่วน >> อ่านต่อ


นศ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 59
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา (เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรร... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้ง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา