โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-12-15

Farmer University
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี สภาคณาจารย์ ข้าราชการ สภาวิชาการ และคณะทีมงาน ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน เพื่อจัดกิจกรรม”ล้านนาสัญจร”เป็นโครงการถ่ายทอด แผนปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนา เชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จากเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา