โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-12-25

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานสำรวจสถานการณ์การพนันในและรอบสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน และ ดร.มาโนช ชายครอง มูลนิธิฮักเมืองน่าน เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน โดยมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยฯ และ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงการส่งเสริมศิลปะผ้าทอจังหวัดน่านเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าพื้นเมือง รักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยกิจกรรมในโครงการมีการประกวดนางแบบผ้าน่าน การเดินแบบผ้าน่านและการแสดงพื้นบ้านของนักศึกษา โดยจะจัดโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. ณ ข่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา