โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-01-30

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
อังคาร 30 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3           สาขาพืชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท การแข่งขันการจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง ภายใต้แนวคิด “สวนดนตรี” >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา