โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-01-15

นักเรียนในจังหวัดน่านเข้าเยี่ยมชมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

นักเรียนในจังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการ ภายในงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  >> อ่านต่อ


การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


สภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2563
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่13 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน) จัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ,นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ,นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบด... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ ณ บริเวณซุ้มพิธีเปิด มทร.ล้านนา น่าน โดยมีผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลร่วมบันทึกภาพงาน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และผ่านระบบประชุมทางไกลไปยัง มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เพื่อดำเนินงารจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย พร้อมเชี่ยมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง ที่สามารนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจัดก... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา