โลโก้เว็บไซต์ 2020-09-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-09-01

สื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชัน การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)จำนวน 3 ขั้นตอน
อังคาร 1 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ บนโลกโซเซียล  มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม บางครั้งเรายังไม่สามารถแยกแยะได้มากนัก  จึงขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักสังเกตข่าวด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้าง  เราต้องตั้งคำถามเสมอที่จะไม่แชร์อะไรที่ไม่ตั้งคำถาม หรือคิดก่อนว่าสิ่งนี้เป็นจริงหรือไม่   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200901134703_13767.jpeg >> อ่านต่อ


การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติ่ม)
อังคาร 1 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติ่ม) https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200901124526_41913.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา