โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-12-01

โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อังคาร 1 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. หน่วยขับเคลื่อน (Execution Body :EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน           โครงการ การวิจัยแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา