โลโก้เว็บไซต์ 2021-01-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-01-22

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 22 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ด้วย จังหวัดน่าน มีการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว หรือ เกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขั้น เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกันจัดตั้ง "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน" ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และมีสานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แน่นนอน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา