โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-02-27

กิจกรรมวิ่งด้วยกันน่าน 2564
เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          รองศาสตราจารย์เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"วิ่งด้วยกัน น่าน" โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีและนายเทิดศักดิ์ สารผัด เป็นตัวแทนกล่าวรายงาน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษามทร.ล้านนา น่าน ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา