โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-08-02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานเปิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมกองการศึกษาน่าน และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft team คณะกรรมการตรวจและประเมิน รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะ... >> อ่านต่อ


ขยายเวลารับบทความ แนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( RMUTL Good Practice Award 2021)
จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขยายเวลารับบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม พ.ศ.2564   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา