โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-09-20

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าเกษตรในชุมชน อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง)
จันทร์ 20 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในชุมชน อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน
จันทร์ 20 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18-19 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน "growth mind set งานสุข งานปัง" ณ ห้องประชุม ขั้น 3 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน "growth mind set งานสุข งานปัง" มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน เข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา