โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2022-12-21

ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566
พุธ 21 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการที่ผ่านการพิจารณา ขับเคลื่อนและขยายผลงานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566 &... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2
พุธ 21 ธันวาคม 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา