โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2 ไปแล้วนั้น

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังรายละเอียดในประกาศแนบท้าย

***หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านทางข้อความเพจ "งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน"

(เป็นการประกาศผลการคัดเลือกรายบุคคล บนพื้นฐานPDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2 << download clickออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา