โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2022-12-28

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566
พุธ 28 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ และความราบรื่นในชีวิตการงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 28 ธันวาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อปฏิบัติการสอนประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น      บัดนี้ได้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งอาจารย์ดังกล่าว      ประกาศ ณ วันที่ 28 ธ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 28 ธันวาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อปฏิบัติการสอนประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามแนบท้ายประกาศนี้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา