โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-02-16

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ - กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" อบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบทะเบียน วันที่ 12 มิ.ย. 2566 - กิจกรรม "ราชมงคลบ้านหลังที่ 2" วันที่ 15 มิ.ย. 2566 - การส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้เข้ารับมอบรางวัลจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการมอบรางวัลประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดร้านนิทรรศการของหน่วยงานระดับอำเภอและหน่วยงานระดับจังหวัด นำโดยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน (หน่วยงานผู้ดำเนินการจัดการประกวด) และคณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจเยี่ย... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 3  กุมภาพันธ์ - ถึงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2566 นั้น  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว >> อ่านต่อ


จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการสะตีมศึกษาสำหรับสร้างมูลค่าเชิงรุก ฐานทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมล้านนา” การดำเนินงานมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท ครุธเวโช จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา