โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-29

การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 29 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ , ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่น่านเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมผู้บริห... >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
พุธ 29 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา