โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา (เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้นักศึกษาจำนวน 100 คนเข้าร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ มณฑลหารบกที่38 เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา