โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร ผู้ผ่านการอบรมการเพาะเห็ดครบวงจรเชิงการค้า สำหรับผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร ผู้ผ่านการอบรมการเพาะเห็ดครบวงจรเชิงการค้า สำหรับผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (22 ต.ค. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงการค้า สำหรับผู้ประกอบการ" ในวันที่ 14-20 ตุลาคม 2563 ณ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน จำนวน 4 ท่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา