โลโก้เว็บไซต์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนาและคณะเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประธานสภาคณาจารย์ฯ 48 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนาและคณะเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประธานสภาคณาจารย์ฯ 48 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พร้อมด้วยนายกร  จันทรวิโรจน์ และนายจักรพันธุ์   รอดทรัพย์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี  ครั้งที่ 2 /2563 ระหว่างวันที่  23-25  ธันวาคม 2563  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย"     

                   การประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและผลักดันการพัฒนางานอุดมศึกษาระดับชาติร่วมกันของเครือข่ายประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 48 แห่งทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณปีละ 4 ครั้ง   ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) นับเป็นองค์กรเครือข่ายทางการศึกษาที่มีความเข้มแข็งแห่งหนึ่งของประเทศ 

 

ภาพ/ข้อมูลข่าว สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มทร.ล้านนา 

ข่าวโดย นางสาวจุฑามาศ โปทา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองประชาสัมพันธ์  มทร.ล้านนา

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา