โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมรายงานผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมรายงานผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน (FB: หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ) ร่วมรายงานผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2564 ณ งานของดีเมืองน่าน เวทีใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป

         โดยรายงานผลทางแอปพิเคชั่น Line "งานของดีเมืองน่าน" ซึ่งสามารถติดตามผลการประกวดพร้อมวิธีการใช้งานได้โดยแสกนคิวอาร์ ตามภาพด้านล่างนี้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม ของรางวัลนาทีทองของทุกวันตลอดการจัดงาน ผลการประกวดนางสาวน่าน ในวันที่ 13 มีนาคม 64 และผลการออกสลากการกุศล ผ่านช่องทางเดียวกันนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา