โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันอังคารที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 2 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน....

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา