โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-08-31

กลุ่มพัฒนาไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน และณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมต้อนรับ กลุ่มพัฒนาไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำโดยผู้ใหญ่บ้านบ้านฮากฮาน และนายอนุชา ธนะแพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาไทใหม่ พร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน)สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หรือ e-mail : nongnootpeipei@gmail.com วันพุธที่ 1 –  วันศุกร์ที่  10  กันยายน 2564 >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันอังคารที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 2 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.... ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา