โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน โดยนายอภิเดช กรรณิกา ได้นำสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรคณะ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2566 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา