โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จังหวัดน่าน ได้จัดทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ โดยหน่วงงานต่างๆ และการกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา