โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ 3/2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ 3/2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ 3/2567 โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

     การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.น่าน เพื่อให้การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2567 และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของจังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 ฉบับปรับปรุง หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570 และระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา