โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีน่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีน่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "รดน้ำดำหัว" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้และสืบทอดประเพณีของชาวล้านนา เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา