โลโก้เว็บไซต์  นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ ไชยแล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน2) นายบุศกร กาคำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 และนายศรัณยู นันท์ชัย สาขาการตลาด ปี3 นักจัดรายการวิทยุอาสาในรายการ speak out ได้พูดถึงการมาจัดรายการวิทยุแบบอาสาสมัครและตั้งใจมาจัด น้องๆ ได้กล่าวว่า ถึงจะไม่ใช่นักจัดรายแบบมืออาชีพ แต่เป็นแค่ PR อาสา มือสมัครเล่นที่มีความมุ่งมั่น ต้องฝึกฝน และพัฒนาฝีมือในการจัดรายการให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการทำงาน เมื่อจบการศึกษาได้จริง ก็ขอขอบคุณทาง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านและทางมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา