โลโก้เว็บไซต์ ชาวมทร. ล้านนา น่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ชาวมทร. ล้านนา น่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันครับ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา