โลโก้เว็บไซต์ โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานสำรวจสถานการณ์การพนันในและรอบสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน และ ดร.มาโนช ชายครอง มูลนิธิฮักเมืองน่าน เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน โดยมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยฯ และ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา