โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุธ 3 พฤษภาคม 2566

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์    >> อ่านต่อ


คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

เชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ** ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ** รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.khonbandarnfai.org/%E0%B8%AA%E0%B8... >> อ่านต่อ


โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566 (วัดป่านันทบุรีสังวราราม)
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

     ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต) วัดป่านันทบุรีสังวราราม ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดทำ "โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566" โดยเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต) วัดป่านันทบุรีสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน      ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท หรือ... >> อ่านต่อ


โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566 (วัดดอยแยง)
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

     ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดทำ "โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566" โดยเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน      ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท หรือนำกุลบุตรเข้ามาบรรพชาอุปสมบท สามา... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง รายะเอียด >> >> อ่านต่อ


กิจกรรมรายงานผลงานวิจัย (บพท.) ระยะ 12 เดือน และแลกเปลี่ยนมุมมองกับกลไกภาคีเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย “ตัวแบบกระบวนการพัฒนาธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจ “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด”
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566

“กิจกรรมรายงานผลงานวิจัย (บพท.) ระยะ 12 เดือน และแลกเปลี่ยนมุมมองกับกลไกภาคีเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย” ภายใต้แผนงานชุดโครงการวิจัย “ตัวแบบกระบวนการพัฒนาธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจ “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด” สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดสุโขทัยด้วยนวัตกรรม” สนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา   7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ  Iwate University, เมืองโมริโอกะ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบด... >> อ่านต่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2566
อังคาร 16 พฤษภาคม 2566

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566  โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566  โครงการสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม Pre-Talent Mobility ผ่านกลไก ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรม Go to the TOP : OTOP Creative Sparks กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
อังคาร 16 พฤษภาคม 2566

      สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Go to the TOP : OTOP Creative Sparks กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สำหรับโซนภาคเหนือ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 065-4366463 หรือ 095-9640364 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 329