โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมบริจาคในโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567”
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน      จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจประหยัดพลังงาน มาตรการประหยัด และลดใช้ทรัพยากร
อังคาร 17 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ที่ค่อนข้างสูง จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมกันลดการใช้และประหยัดพลังงาน เพื่อสามารถนำงบประมาณที่มีไปพัฒนางานด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่อไป      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงได้มีมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญขอ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


พิธีเปิดศูนย์แปรรูปพฤกษเภสัช (Phytomass Process Center : PPC) ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2567 เวลา 06.45 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แปรรูปพฤกษเภสัช (Phytomass Process Center : PPC) หน่วยบริการวิชาการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่าพืชยา ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี ผศ.ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นคำ ผู้อำนวยการร่วมศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช พร้อมบุคลากรศูนย์ PAD ร่วมพิธีและให้การต้อนรับ >> อ่านต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ ให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ในการนี้อธิการบดีรับประทานแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดเชียงแข็ง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการถวายเทียนพรรษาของไทย คงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ โดย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ วัดเชียงแข็ง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน >> อ่านต่อ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัยเขตพื้นที่” มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัยเขตพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริหารงานวิจัย โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างรายได้เชิงพาณิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 “พุทธรักษาเกมส์”
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น. มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 "พุทธรักษาเกมส์" โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือ ติดตามความก้าวหน้า และกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาด้านต่างๆ มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 6 พื้นที่ เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1635