โลโก้เว็บไซต์ ขอแจ้งให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบประเมินบุคลากรที่อาจเป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอแจ้งให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบประเมินบุคลากรที่อาจเป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 เมษายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอแจ้งให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบประเมินบุคลากรที่อาจเป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และตรวจสอบบุคลากรตามประกาศว่า ผู้ที่มีความเสี่ยง นอกจากมาจากพื้นที่เสี่ยง ยังรวมถึง ผู้ที่มาทำงานโดยรถสาธารณะ หรือเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยขนส่งมวลชนบริการสาธารณะขอให้เป็น บุคลากรที่ WFH เพื่อทราบจำนวนบุคลากรที่จะมาทำงานได้จริง ให้สอดคล้องกับมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ WFH จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ตามแนวปฏิบัติ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 กล่าวคือ “การทำงานที่ทำงานร้อยละ 40 ที่บ้านร้อยละ 60 และเหลื่อมเวลาทำงาน” 
          เนื่องจาก การออกมติดังกล่าว ต้องการลดการเคลื่อนประชากรที่กลับบ้านมารวมตัวกัน ณ สถานที่ทำงาน ซึ่งประกาศมหาวิทยาลัยที่ออกไป ได้สอดคล้องในการลดบุคลากรที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และเป็นกลุ่มเสี่ยง ตามที่แจ้งไป เหลือเพียงการสำรวจว่า มีการลดความแอดอัดของสถานที่ทำงานรึยัง

แบบประเมินบุคลากรที่อาจเป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (มทร.ล้านนา) << Click

แบบฟอร์ม A01 จังหวัดน่าน (สำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่าน) << Click