โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 15 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ได้แก่
          - ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน  เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
          - นายศิริพงศ์  ปัญญาสิทธิ์  เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ระดับ ส 2 สังกัดกองบริหารทรัพยากรน่าน
          - นายอัมพร  นนทเสน  เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไม้ ระดับ ช 2  สังกัดกองบริหารทรัพยากรน่าน
          - นายไพย์ลบ  มุตะกาศ  เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา ระดับ ช 2  สังกัดกองบริหารทรัพยากรน่าน

          โดยมีรองคณบดีทั้ง 3 คณะ , ผู้อำนวยการกอง , ตัวแทนอาจารย์-เจ้าหน้าที่ , ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน-ราชมงคล , รศ.ดร.คมสันต์ อำนวยสิทธิ์ และนายสงบ จินะแปง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านจำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564