โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 ณ หอศิลป์ริมน่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 ณ หอศิลป์ริมน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และนางสิริรัตน ต้นผล หัวหน้าสำนักงานบริหาร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 จัดโดยหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ภายใต้โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ณ หอศิลป์ริมน่าน ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนางสาวกมลลักษณ์ ดอกประดู่ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.6 เป็นตัวแทนผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.6 กล่าวคำนิยม นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวรายงาน และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเปิดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 พร้อมตอกหัวเรือและเปิดประตู เพื่อเปิดนิทรรศการ
โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน มุ่งเน้นถอดรูปแบบความงามและเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเรือแข่งเมืองน่าน ที่เป็นเชิงช่างหัตถศิลป์พื้นถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ“จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 และมีเวทีแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "ความสำคัญและความเป็นมาของการจัดนิทรรศการโครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ชมการแสดง โดยกลุ่มมิตรแก้วสหายคำ วรนคร เวทีเสวนา หัวข้อ ทำไมต้องจุมสล่า? เปิดตัว "จุมสล่าเรือเมืองน่าน" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม "เรืออัตลักษณ์น่าน
จุม สล่าเรือแข่งน่าน คือปรากฏการณ์จากการศึกษาค้นคว้าของศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากองค์กรค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 การศึกษาเรื่อง "การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตกรรมพื้นถิ่นน่าน (the study of Nan city boat identity through The craftsmanship of Nan local handicrafts)