โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดการประชุมติดตามแผนการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา ปี 2564 ณ อาคารวิทยบริการ วันที่ 1 พ.ย. 64 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดการประชุมติดตามแผนการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา ปี 2564 ณ อาคารวิทยบริการ วันที่ 1 พ.ย. 64

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 1 พ.ย. 64 งานกิจการนักศึกษาและที่ปรึกษาอาจารย์กิจกรรมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา ปี 2564 ณ อาคารวิทยบริการ

ภาพ/ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา
รายงาน : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม : ประชุมติดตามแผนการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา ปี 2564