โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และสถาบันฝีมือแรงงงาน เตรียมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project) | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และสถาบันฝีมือแรงงงาน เตรียมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วย รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน หัวหน้าสาขาและหัวหน้าหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ร่วมประชุมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน (สวพส.ลุ่มน้ำน่าน) นำโดย นายวิชญพงศ์ พงษ์เขียว ผู้จัดการสวพส.ลุ่มน้ำน่าน และคณะ ณ ห้องประชุม สำนักงานสวพส.ลุ่มน้ำน่าน เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ "หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อปลูกพืชคุณภาพ แบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project)" สถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน