โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รวมใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน รวมใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มกราคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลน่าน 2 นอกจากนี้ยังมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากร ตามนโยบายสำคัญของจังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเพียง เป็นผู้ดำเนินการตรวจ (ทั้งนี้ชุดตรวจสารเสพติดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน)

ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่ต้องรู้

เมื่อพิจารณาจากสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง จะแบ่งเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B โดยสามารถแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ย่อยได้ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ด้วยกัน ซึ่งในประเทศไทย เรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์นี้แล้ว ได้แก่

1) ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อาจเรียกสั้น ๆ ว่า ฟลู A มีด้วยกันร้อยกว่าชนิดโดยจะมีชื่อตามชนิดโปรตีน H และ N แต่ที่พบระบาดในคนบ่อยคือ 2 สายพันธุ์คือ A(H1N1) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงที่สุด เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก เช่น ไข้หวัดสุกร, ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น โดยมักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

2) ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B หรือเรียกสั้น ๆ ว่าฟลู B แบ่งเป็นสายพันธุ์แยกย่อยได้เป็น สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria และ สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

ทำไมเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์?

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีทั้งแบบ 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ ซึ่งในวัคซีนจะสามารถป้องกัน influenza A ได้เหมือนกัน 2 ชนิด แต่จะแตกต่างกันที่จะป้องกัน influenza B ได้ 1 ชนิดในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และป้องกันได้ 2 ชนิดในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย จะมีไข้หวัดใหญ่อยู่ 4 สายพันธุ์ที่หมุนเวียนกลับมาเป็นระลอกทุกปี การใช้วัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์จะเน้นที่การป้องกันสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุด 3 สายพันธุ์แรกเท่านั้น การป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด จึงเป็นการเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ พร้อมกันกับการปฏิบัติตัวตามแนวทางเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสติดเชื้อ

แนวทางป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่ควรปฏิบัติร่วมกันกับการฉีดวัคซีน

แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค แต่การปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคร่วมด้วย จะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ได้ง่าย และประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะอยู่ที่ 70-90% (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัส) โดยแนวทางส่วนใหญ่จะคล้ายกันกับแนวทางเพื่อป้องกันโรค COVID-19

คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีดังนี้

การปิดปากปิดจมูกเมื่อมีอาการป่วย และไอหรือจามโดยใช้กระดาษทิชชู่

สามหน้ากากอนามัย หรือไอใส่ต้นแขนตนเอง

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ และใช้เจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร หลังไอ-จาม สั่งน้ำมูก หรือหลังจากจับต้องสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีคนสัมผัส

หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม

หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก (โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่)

 

อ้างอิง

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี โรงพยาบาลพระราม 9, วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดอย่างไรให้ครอบคลุม 4 สายพันธุ์ล่าสุด 2564. https://www.praram9.com/. 2564. แหล่งที่มา : https://www.praram9.com/influenza-vaccine-2021/ ค้นเมื่อ 25 มกราคม , 2565.