โลโก้เว็บไซต์ โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566 (วัดดอยแยง) | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566 (วัดดอยแยง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดทำ "โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งปี พ.ศ.2566" โดยเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

     ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท หรือนำกุลบุตรเข้ามาบรรพชาอุปสมบท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ประสานงาน พระธนากฤต ขัติยว์โส (หลวงพี่มอส) หมายเลขโทรศัพท์ 08 2975 4662 และนางสาวกนกพร วังอิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5477 5637 หรือ 06 2895 2249