โลโก้เว็บไซต์ ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการด้านภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2559 สาขาศิลปศาสตร์รว่มกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมและก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะได้สามารถทำงานในเขตประเทศอาเซียน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา