โลโก้เว็บไซต์ ปีการศึกษา2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : ปีการศึกษา2564

นักเรียนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 นำทีมโดย อาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข, อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์, อาจารย์ธีรวุฒิ ปิงยศ, อาจารย์ณัฐพล วิชาญ และนางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ แนะแนว ณ โรงเรียนพพระธาตุ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจต่อการเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ล้านนา น่าน เป็นอย่างมาก โดยนักเรียนได... >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
อังคาร 6 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน นำทีมโดย อาจารย์บุษบา มะโนแสน, อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ, อาจารย์ณัฐพล กาบคำ, นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร และนางสาวเกวลิน คำอินสม โดยมีเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน >> อ่านต่อ


แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรศิลปศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแบ่งทีมออกพื้นที่ แนะแนว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน, โรงเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา