โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-05-29


Smart Famer Gen Z
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ “สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ (Smart Famer Gen Z)” ในพื้นที่สูง ประจำปี 2560 ในวันที่ 22- 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ต้นแบบแรงบันดาลใจ โดยคุณ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา