โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-01-11

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 11 มกราคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ นายธีรวิชญ์ วงษา      ขอให้ผู้ที่ได้ ไปรายงานตั... >> อ่านต่อ


อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565
พุธ 11 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ทุกท่าน ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565 - นางปิยะนุช สินันตา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประเภทอาจารย์ ด้านบริการวิชาการและสังคม - นายอธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประเภทอาจารย์ ด้านทำนุบำรุงศิลป... >> อ่านต่อ


ประกาศแผนผังเส้นทางการจราจร ที่จอดรถ และสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
พุธ 11 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ตามที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. 2566  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันดังกล่าว จึงประกาศแผนผังเส้นทางการจราจร ที่จอดรถ สถานที่ และรายละเอียด มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน -  >> อ่านต่อ


เชิญชวนบุคลากรด้านการศึกษาร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักร ประจำปีงบประมาณ 2566
พุธ 11 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนบุคลากรด้านการศึกษาร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่เกิน 400,000 บาท)   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา