โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-02-28

พิธีเปิดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่านและบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและชมการแสดง ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง   &nbs... >> อ่านต่อ


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าวเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน ขอบคุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้เข้ารับมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง "การประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566" ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพ... >> อ่านต่อ


ประกาศการจำหน่ายสินค้า ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 16 มี.ค. 66
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาจัดจำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว) ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบริการให้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีรายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ 3 ปีการศึกษา 2566
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยจะทำการส่งข้อมูลรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไปยัง E-mail ของท่านที่แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัยฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา