โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่13 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน) จัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ,นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ,นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่านได้พบปะพูดคุย และหารือกันเป็นประจำทุกเดือน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ เวทีกลาง งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
#ภาพ/ข่าว โดย นายRoshan Limbu นักศึกษาฝึกงาน แผนกประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา