โลโก้เว็บไซต์ 2021-11-18 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-11-18

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและทำบุญอาคารบ้านพักครูใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธากร พลาอาด และอาจารย์ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ ร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและทำบุญอาคารบ้านพักครูใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ ข่วงน้อย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และนางสิริรัตน ต้นผล หัวหน้าสำนักงานบริหาร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ ข่วงน้อย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่านได้มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2